Vali keel: EestiEksami sooritajale

 EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals) sertifitseerimisprogramm

  • koosneb kolmest moodulist - haldus, arendus ja juhtimine

  • elektroonne valikvastustega test veebikeskkonnas

  • võimalus sooritada eesti, inglise või vene keeles

  • 45 küsimust igas moodulis

  • eksamiaeg 60 minutit

  • läbimiseks on vaja vastata õigesti 60%-le küsimustest

 

EUCIP on Eesti IT-kutsealade ametlikuks kutseeksamiks.

 

IT-süsteemide nooremspetsialist kutse taotlemine

  • sooritada 1 EUCIP eksam (kas haldus, arendus või juhtimine)

IT-süsteemide spetsialist kutsetaotlemine

  • sooritada 3 EUCIP eksamit (haldus, arendus ja juhtimine)

  • esitada 6 kuu praktika- või töötõend

 

Kutse taotlemisest, eksamile regsitreerumisest ja eksami hindadest loe lähemalt kutse andja BCS Koolituse veebilehelt

 

 

Õppematerjalid

 Juhtimise moodul (Plan)

EE EN
A.1 A.1
A.2 A.2
A.3 A.3
A.4 A.4
A.5 A.5
A.6 A.6
A.7 A.7

 

Arenduse moodul (Build)

EE EN
B.1 B.1
B.2 B.2
B.3 B.3
B.4 B.4

 

Halduse moodul (Operate)

EE EN
C.1 C.1
C.2 C.2
C.3 C.3
  C.4
  C.5
  C.6
  C.7

 

E-õppematerjalid ning enesetestid asuvad IVA keskkonnas:

Aadress: http://iva.e-uni.ee/IVA/EITS/
Kasutajanimi: JukuHuviline
Password: EUCIP

Näidistest

Eksamitesti demo (ingliskeelne)

Enesetestid IVA-s (eestikeelne)

 

Abimaterjalid

EUCIP õppekava (est)
EUCIP õppekava (rus)
TERMINOLOOGIA SELETAV SÕNASTIK inglise-eesti vene (.doc)
 Moodulis JUHTIMINE esinevad terminid 
 Moodulis ARENDUS esinevad terminid
 Moodulis HALDUS esinevad terminid