ECDL väljastab sertifikaate õpilastele ja õpetajatele

Seoses ECDL programmi uuendustega on nüüd võimalus ECDLi erinevaid mooduleid kombineerida sellisteks komplektideks ehk profiilideks nagu igale inimesele vastavalt oma töö- või muudel ülesannetel vaja on.

Sellest tulenevalt oleme koostanud profiili õpilasele ja õpetajale. Vastavate moodulite läbimisel on õpilasel ja õpetajal võimalik nüüd sertifitseerida oma oskusi ning selle tulemusena saada vastavalt "Õpilase ECDL sertifikaat" või "Õpetaja ECDL Sertifikaat".

Antud sertifikaate väljastavad kõik ECDL eksamikeskused üle Eesti.

e

ECDL Profiil Õpilasele koosneb neljast baasmoodulist ja kolmest standardmoodulist. Gümnaasiumi õpilasel on ECDList õpingutel väga suur kasu. Õiged oskused nii info otsingul kui dokumentide vormistamisel ja koostamisel säästavad kodutööde puhul kõvasti aega. Kuna internetis surfamist ning erinevate sotsiaameedia aknalite kasutamist on palju on oluline ka teada võimalikest ohtudest ja riskidest,mis nendega kaasnevad, seega on IT turvalisuse moodul siin õigel kohal. Õpilase ECDL profiil on järgmine:

oreyp

 

Digital Marketer

ECDL Profiil Õpetajale koosneb neljast baasmoodulist ja kolmest standardmoodulist. 

orewy

pPresentation

ECDL news

http://ecdl.org/ecdl-news