informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Prindi leht

iktMooduli Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) mõisted nõuab taotlejalt IKT põhimõistetest arusaamist üldtasemel ning arvuti eri osade tundmist.

Mooduli läbimisel omandatakse järgmised teadmised:

  • Riistvara olemus, arvuti jõudlust mõjutavad tegurid ja välisseadmed.
  • Tarkvara olemus, näited üldlevinud rakendustarkvara ja operatsioonisüsteemide kohta.
  • Andmetöötluses kasutatavad infovõrgud, Interneti-ühenduse erinevad võimalused.
  • Info- ja sidetehnoloogia (IST) olemus, näited selle praktilistest rakendustest igapäevaelus.
  • Arvutite kasutamisega seotud tervise-, ohutus- ja keskkonnaprobleemid.
  • Arvutite kasutamisega seotud olulised turvaprobleemid.
  • Arvutite kasutamisega seotud olulised juriidilised küsimused, mis puudutavad autoriõigust ja andmekaitset.  

 

Kuidas programmiga liituda.

eelised

 • Katab põhilised baasteadmised ja oskused, mis puudutavad IKT-d, arvutiteid, seadmeid ja tarkvarasid.
 • Sertifitseerib efektiivset arvutikasutust
 • Moodul on välja töötatud arvuti tavakasutajate, antud teema ekspertide ning tegevate IT ekspertide poolt üle kogu maailma. See protsess tagab mooduli sise laia haarde ning aktuaalsuse.

Õppekava

Õppematerjalid

Toetavad õppematerjalid antud mooduli läbimiseks on saadaval siin

proovitestid

Proovitest antud moodulile on kättesadav siin