pilditÖÖtlus

Prindi leht

Pilditöötlus

Moodul "Pilditöötlus" hõlmab endas olulisi oskusi ja teadmisi digitaalsete piltide käsitlemisest, pilditöötlusprogrammi kasutamisest ning piltide ettevalmistamisest trükki ning veebi.

Mooduli läbimisel omandatakse järgmised teadmised:

  • saab aru digitaalsete piltide kasutamise põhi nüanssidest; erinevatest graafikaformaatidest ja värviruumidest
  • oskab pilte avada, salvestada, tunneb erinevaid salvestamise formaate
  • oskab kasutada programmi töövahendeid, palette
  • oskab luua ekraanitõmmiseid, kasutada erinevaid selekteeringutöövahendeid; pilte töödelda
  • oskab luua kihte ja neid kasutada; toimetada tekstiga; lisada effekte ja filtreid; kasutada joonistamis- ja värvimistööriistu
  • oskab pilte ette valmistada trüki ja veebi jaoks

Kuidas programmiga liituda.

eelised

  • Saadud teadmisi ja oskusi saab kasutada paljude programmide puhul - oskused on tootjast sõltumatud. Oskusi saab kasutada ka vabavaraliste programmidega
  • Sertifitseeritakse efektiivset tekstitöötluse pogrammi kasutust
  • Annab head baasteadmised digitaalsete piltidega töötlemiseks
  • Moodul on välja töötatud arvuti tavakasutajate, antud teema ekspertide ning tegevate IT ekspertide poolt üle kogu maailma. See protsess tagab mooduli sise laia haarde ning aktuaalsuse.

Õppekava

Õppematerjalid

proovitestid