Kvaliteedi tagamine

prnidi leht

ECDL Foundation’i sertifitseerimisprogrammide kvaliteeditagamissüsteem: 

ECDL Foundation määratleb kvaliteedi tagamise standardid, mida sertifitseerimis-programmide rakendamisel ja edendamisel peavad järgima kõik operaatorid kõikides riikides üle maailma. ECDL Foundation külastab ja auditeerib regulaarselt kõiki programmide operaatoreid. Operaatorid kõikides riikides omakorda auditeerivad kohalikke Eksamikeskuseid. Need auditid tagavad, et sertifitseerimisprogrammid üle maailma on kooskõlas ECDL’i kvaliteedi tagamise standarditega ja on tagatud ECDL’i programmide rahvusvaheline maine. 

Kvaliteedipoliitika:

ECDL Foundation on pühendunud kõrgekvaliteediliste sertifitseerimisprogrammide arendamisele ja levitamisele, et edendada IKT oskuslikku kasutamist, mis omakorda võimaldab nii üksikisikutel, organisatsioonidel kui ka ühiskonnal tervikuna olla tulemuslikum ja rahulolevam. 
Et tagada kõikide meie klientide vajaduste täitmise on ECDL Foundation juurutanud kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedistandardil ISO 9001: 2000. 
Vastavus nimetatud standardile tagab, et  protsessid, mis ECDL Foundation rakendab oma sertifitseerimisprogrammide arendamisel ja levitamisel, on tulemuslikud, tõhusad ja järgivad järjepideva hindamise ja parendamise printsiipi. 

ECDL Eesti Kvaliteedikomitee:

ECDL’i sertifitseerimisprogrammide kvaliteedi tagamiseks Eesti Eksamikeskustes viib ECDL Eesti Kvaliteedikomisjon läbi Eksamikeskuste perioodilisi hindamisi ja nõustamisi vastavalt ECDL Foundation’i kvaliteedinõuetele. 
Kvaliteedikomisjoni kaasatakse tunnustatud eksperte nii Eksamikeskustest kui väljastpoolt. Komisjoni oluliseks eesmärgiks lisaks kvaliteedikontrollile on Eksamikeskuste nõustamine ja kvaliteediprotseduuride arendamine.

 

insert sharethis here