VÄÄrtused

prnidi leht

ECDL Eesti saab olla vaid nii edukas kui edukad on Eesti arvutikasutajad ja IT spetsialistid.

ECDL Eesti sertifitseerimisprogramm on sõltumatu IT tootjatest ja teenusepakkujatest, mis tagab sertifitseerimise sõltumatuse kasutatavast tarkvaraplatvormist.

ECDL Eesti sertifitseerimisprogramm vastab rahvusvahelistele IT standarditele.

ECDL Eesti sertifitseerimisprogramm on loodud ja testitud teadus- ja äriringkondade ekspertide poolt. Pidevalt toimub programmi täiendamine ja uuendamine vastavalt turu nõudmistele ja tehnika arengule.